Monday, May 4, 2015

ಈ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಸಿರು ಮಾತು' ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಿಚಯ : ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿ 'ಈಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್' ನ 'ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 'ಹಸಿರು ಮಾತು' ಬ್ಲಾಗಿನ ಕುರಿತು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೇ 3 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ವಾಹಿನಿಯ ವಾರ್ತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

0 comments:

Post a Comment