Thursday, January 29, 2015

ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 'ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ (ಬಟಾಟೆ) ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಕುತೂಹಲಕರ.

0 comments:

Post a Comment